Tuesday, 8 November 2011

BAHASA MELAYU 1 KOMUNIKASI BERTULIS (MINIT MESYUARAT)

DEFINISI
Rekod bertulis yang berkaitan dengan perkara-perkara berlaku semasa mesyuarat diadakan. Ia merupakan catatan yang tepat dan bemunasabah kepada peserta mesyuarat mahupun yang tidak hadir dengan sebab tertentu.Ia perlu ditulis dalam bentuk laporan dan mengguna istilah bahasa pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksudkan adalah pencatat yang menulis minit mesyuarat tersebut.

JENIS-JENIS

1. Minit Mesyuarat Verbatim
Dilakukan dalam laporan mahkamah dimana setiap apa yang diperkataan perlu dicatatkan perkataan demi perkataan.

2.Minit Mesyuarat Resolusi
Kesimpulan utama yang perlu direkodkan bukan perbincangan yang terperinci dicatat. Laporan ini biasanya merekod AGM dan yang seumpama dengannya. Penting bagi mencatat resousi yang dipersetujui bersama.

3.Minit Mesyuarat Naratif
Merumuskan semua perbincangan yang terlibat semasa mesyuarat, laporan-laporan yang diterima, keputusan-keputusan yang dibuat serta tindakan yang dilaksanakan seterusnyaa.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...