Monday, 9 July 2012

STRATEGI DAN PROSEDUR PENGURUSAN TINGKAH LAKU

Pelupusan dan peningkatan tingkah laku

Strategi pengurusan tingkah laku yang dipilih hendaklah sesuai dengan mengambil kira faktor-faktor murid tersebut seperti fizikal, emosi, mental, tahap keterukan, dan juga faktor pengaruh persekitaran, dan jangka masa pelaksanaan yang tertentu.

Strategi pengurusan tingkah laku melibatkan teknik-teknik berikut;

ganjaran (reinforcers)
Terdapat 3 jenis ganjaran iaitu;
i. ganjaran primer – makanan, minuman dll
ii. ganjaran social- senyuman, pujian dll
iii. ganjaran sekunder – token, kupon, mainan, bintang dll

dendaan (punishment)
- tahanan kelas (lambat balik) , dendaan fizikal, ambil balik token/hak

pengasingan (isolation)
- mengasingkan peneguh daripada tingkah laku yang dipilih
- asingkan murid daripada aktiviti yang disukainya

pembentukan (shaping)
- pemberian pengukuhan kepada perlakuan-perlakuan yang dilakukan oleh
murid yang menjurus kepada pementukan perlakuan yang dikehendaki.

prompting
- digunakan untuk mendapatkan rangsangan tertentu yang dipilih sebagai
tanda atau klu kepada murid untuk melaksanakan tingkah laku yang
dikehendaki secara lisan, gerak badan (gesture) dan fizikal.

fading (pelunturan)
- mengurangkan tingkah laku atau ganjaran secara perlahan-lahan

modeling
- menggunakan watak-watak (murid,guru ) yang disukai dan dihormati
untuk diteladani oleh murid

kejelakan (satiation)
- membiarkan murid melakukan tingkah laku itu hingga dia jemu
melakukannya dan berhenti sendiri
- “Over Correction” adalah satu teknik kejelakan.
desensitization
- tindakan-tindakan secara beransur-ansur untuk menghilangkan rasa
gugup atau takut yang berlebihan ( takut bercakap di depan kelas,
fobia)

bimbingan dan kaunseling
- pendekatan-pendekatan kaunseling untuk membimbjng murid
menghadapi atau menangani masalah tingkah laku

terapi muzik/seni
- menggunakan muzik atau seni untuk mententeramkan emosi, anxiety,
dan melepaskan perasaan yang tertekan

penamatan/pelupusan (extinction)
- memberhentikan atau menyekat murid murid daripada terus melakukan
tingkah laku negatif secara beransur-ansur dengan menggantikan
dengan tingkah laku baru yang positif

pengasingan (time-out, suspension)
- menempatkan murid berasingan daripada kumpulan (penjuru bilik, bilik
khas)
- mengeluarkan murid daripada aktiviti kumpulan

kontrak perjanjian (contigency contracting)
- persetujuan di antara dua pihak atau lebih (guru dan murid) secara
lisan atau bertulis. Murid dipertanggungjawabkan terhadap perkara
atau aktiviti yang dipilih. Kontrak akan berjaya jika murid faham akan
tingkah laku yang hendak diubah dan murid faham akan kesan yang
akan berlaku.


Isu, polisi, dan etika dalam pengurusan program pendidkan khas


Dalam melaksanakan program pengrusan tingkah laku, terdapat
banyak isu yang mungkin timbul. Di antara isu yang

Sulit (confidential)
Semua maklumat dan rekod murid dan ibu bapa adalah sulit

“Zero reject” (education for all)
Semua murid behak endapat pendidikan yang sesuai secara prcuma

Penilaian tanpa diskriminasi (non-discriminatory evaluation)
Setiap murid perlu mendapat penilaian yang sesuai dengan latar belakang budaya dan bahasa sebelum diditempatkan dalam program pendidikan khas
Rancangan Pendidikan Individu (Individualized Educational Plan)
Setiap murid yang berkeperluan khas perlu ada rancangan pendidikan secara individu yang mencatatkan pencapaiain semasa, matlamat, perkhidmatan khusus, prosedur, dan hasil (out-come)
Persekitaran yang kurang terhad (least restricted environment)
Seboleh-bolehnya murid perlu diberikan pendidikan dalam kelas yang paling tidak terhad
Due process
Satu set prosedur untuk memastikan keadilan dalam membuat keputusan yang berkaitan pendidikan murid dan tanggungjawab dipikul bersama –sama oleh pihak profesional (pakar) dan ibu bapa
Penglibatan dan persetujuan ibu bapa
Ibu bapa bukan hanya terlibat dalam perancangan tetapi terlibat juga dalam membina program dan berhak mendapat rekod berkaitan pendidikan anaknya.

Penglibatan ibu bapa dalam program pengurusan tingkah laku
Peranan ibu bapa
- Ibu bapa boleh terlibat dalam pengesanan, pengujian (assessment), membina program,
mengajar, dan penilaian (evaluation)( e.g. keberkesanan program)
- harapan ibu bapa dan juga harapan profesional

Bentuk penglibatan
- mengenal pasti dan merujuk
- diberitahu dan mendapat kebenaran daripada ibu bapa untuk membina program
- temu duga sejarah hidup murid
- pengujian secara formal
- memerhati dan membuat carta/rekod
- melibatkan murid dalam pengujian (asssessment)

Perjumpaan dan perbincangan dengan ibu bapa (conferencing)
- persediaan untuk perjumpaan
- cara komunikasi
- melapor keputusan
- membentuk matlamat (goals) program
- kelulusan untk penempatan

Due process
Dalam due proses hak dan tanggungjawab ibu bapa diperjelaskan

Memantau pelaksanaan programMerupakan proses yang berterusan

Kerjasama ibu bapa
Kerjasama ibu bapa dengan profesional dapat menjamin kejayaan
program

Pendidikan ibu bapa
- Pendidikan kepada ibu bapa tentang pendidkan khas, keperluan
anak
- Latihan cara berkomunikasi, terapi , kaunseling, perundangan
- membina rangkaian (net working) – kelab sokongan ibu bapa

Guru mengarah murid
“Pandang cikgu”
Murid B membaling buku kepada murid A

Murid memandang guru
Guru menegur murid tersebut

Guru memujinya
Guru memberi gula-gula sebagai ganjaran


Model lain yang seakan-akan sama seperti di atas adalah Model A-B-C

Antrecedent -------- Behaviour ---------- Consequences

A ----- peristiwa sebelum

B ----- Tingkah laku yang ditunjukkan (response)

C ----- Akibat/kesan

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...