Monday, 9 July 2012

LANGKAH-LANGKAH PEMBENTUKAN PROGRAM PENGURUSAN TINGKAH LAKU

Program pengurusan tingkah laku merupakan dokumen bertulis yang telah dirancang, dibina, dilaksana , dan direkod bagi meningkatkan atau mengurangkan satu-satu tingkah laku bermasalah atau luar biasa.

Langkah-langkah yang disarankan dalam program pengurusan tingkah laku ini boleh diubah suai bergantung kepada kesesuaian individu atau kumpulan murid tersebut.

Langkah-langkah pembentukan program pengurusan tingkah laku;

memilih tingkah laku yang perlu diubah berdasarkan keutamaan
membuat pemerhatian dan merekodkan tingkah laku tersebut
menentukan tingkah laku sasaran yang hendak dicapai (target behaviour)
mengenal pasti masa pelaksanaan bagi tiap peringkat
memilih strategi dan kaedah yang perlu diguna pakai
menentukan ganjaran dan dendaan (reinforcer and punishment)
menjalankan program
melakukan penilaian secara berterusan atau secara berkala (periodical evaluation)
tindakan/intervensi susulan (berhenti apabila tingkah laku sasaran dicapai)
memastikan supaya tingkah laku negatif tidak berulang dan tingkah laku yang telah dipulih (positif) dikekalkan atau ditingkatkan

Sebelum sesuatu tingkah laku dapat diurus, beberapa perkara perlu diambil perhatian terlebih dahulu,iaitu;

Apakah jenis tingkah laku yang dapat diperhati?
Tingkah laku yang mana satu harus diberi keutamaan?
Bila tingkah laku itu berlaku?
Kekerapan tingkah itu berlaku.
Apakah punca/sebab tingkah laku itu berlaku?
Bagaimana hendak mengurus tingkah laklu tersebut?

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...