Monday, 9 July 2012

PENGENALAN DAN KONSEP TINGKAH LAKU

Bermula dari tahun 1920-an, kajian-kajian berkaitan tingkah laku menunjukkan faktor-faktor luaran atau persekitaran yang berlaku sebelum atau selepas sesuatu peristiwa akan merangsang sesorang individu mempamerkan sesuatu tingkah laku yang khusus.
Pada umumnya hasil kajian saintifik pengurusan tingkah laku mencadangkan bahawa;
“ Kebanyakan tingkah laku adalah dipelajari. Ini bermakna tingkah laku baru atau alternatif boleh dipelajari pada bila-bila masa.”
“ Tingkah laku yang negatif seperti agresif, suka merosakkan harta benda boleh diubah kepada tingkah laku baru yang lebih positf jika individu itu diberi intervensi yang dirancang dengan teliti, iaitu sesuai dan sistematik.”
“Pengurusan tingkah laku adalah program tingkah laku yang berbentuk saintifik yang dibuat secara analisis untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sosial yang positif bagi seorang individu”
(Bear, Wolf and Risley, 1968)
“Tingkah laku adalah berbagai ragam dan berbagai laku.”
(Kamus Dewan, 1979)

Manakala modifikasi atau pengubahsuaian pula adalah satu pendekatan berstruktur dan bersistematik bagi meningkatkan tingkah laku diingini, mengurangkan tingkah laku yang buruk, dan mengekalkan tingkah laku sasaran. Pendekatan ini banyak mengamalkan peneguhan bagi mencapai matlamat pengubahsuaian tingkah laku diingini.

Konsep asas pengurusan tingkah laku meliputi perkara-perkara berikut;
perancangan yang rapi
tentukan individu atau kumpulan
teknik intervensi yang berkesan
penilaian secara objektif

Beberapa perkara perlu diambil kira dengan teliti tentang murid khas sebelum program pengurusan tingkah laku dilaksanakan, iaitu;
setiap murid adalah unik
tiada satu cara yang berkesan dalam semua keadaan bagi semua murid
proses intervensi akan dihadkan kecuali ianya berkaitan dengan keperluan dan kehendak murid (aspek kognitif, afektif, dan psikomotor murid saling berkait).

Model tingkah laku
Model tingkah laku berteraskan kepada tiga elemen penting iaitu;
· rangsangan (stimulus)
· Tindak balas (response)
· Kesan/akibat (consequences)
Rangsangan adalah sebarang bentuk keadaan persekitaran atau benda/objek yang boleh menyebabkan tindak balas perlakuan berlaku. Tindak balas merupakan tingkah laku yang terhasil daripada kewujudan rangsangan tertentu. Kesan/akibat adalah kejadian (event) yang terjadi ke atas murid selepas tindakan balas berlaku.

Rangsangan Tindak balas Akibat
Murid A menampar kepala murid B tanpa sebab
Guru mengarah murid
“Pandang cikgu”
Murid B membaling buku kepada murid A
Murid memandang guru
Guru menegur murid tersebut
Guru memujinya
Guru memberi gula-gula sebagai ganjaran

Model lain yang seakan-akan sama seperti di atas adalah Model A-B-C
Antrecedent -------- Behaviour ---------- Consequences
A ----- peristiwa sebelum
B ----- Tingkah laku yang ditunjukkan (response)
C ----- Akibat/kesan

1 comment:

  1. tumpang tanya, rangsangan tindakbalas akibat tu dalam English dia apa eh?

    atau siapa yg start buat kajian pasal benda tu? saya ada baca dulu tp lupa

    ReplyDelete

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...